• SENDE ÜRETEBİLİRSİN!

SENDE ÜRETEBİLİRSİN!

Güneş her bireyin üretici olmasına olanak tanıyor.

Güneş hepimiz için, coğrafi şartlar dahilinde, sınırsız ve bedelsiz bir enerji sunmaktadır. Doğanın sunduğu bu kaynak insanoğlunun enerji gereksiniminin karşılanmasında en akılcı yoldur.

Halihazırda ülkemizdeki enerji üretim santrallerinin dağılımı şu şekildedir; 2018 yılı sonunda ülkemiz kurulu gücü 88.551 MW'tır. Dağılım ise şu şekildedir; yüzde 31,9’u hidrolik enerji, yüzde 25,6’sı doğal gaz, yüzde 21,5’i kömür, yüzde 7,9’u rüzgâr, yüzde 5,7’si güneş, yüzde 1,4’ü jeotermal ve yüzde 5,9’u ise diğer kaynaklar. Ülkemizdeki elektrik enerjisi üretim santrali sayısına baktığımızda 2018 yılı sonu itibarıyla lisanssız santraller dahil toplam santral sayısının 7.423’e yükseldiğini görüyoruz. Hizmet veren santrallerin 653 adedi hidroelektrik, 42 adedi kömür, 249 adedi rüzgâr, 48 adedi jeotermal, 320 adedi doğal gaz, 5.868 adedi güneş, 243 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir. 

Yukarıdaki üretim dağılımına bakıldığında anlaşıldığı üzere güneş enerjisi, yatırım gereksinimleri açısından diğer kaynaklardan farklılaşarak küçük yatırımcının da faydalanabileceği fırsatlar sunduğu için üretimin tabana yayılmasına olanak tanımaktadır. Yeni yönetmelikle birlikte artık fiziki şartları müsait olan herkesin, enerji ihtiyacını karşılayıp, artan enerjisini devlete satabilme fırsatı doğuyor. Bu yatırımın amortisman maliyeti yaklaşık 5-7’a kadar gerilemiştir. Devletin verdiği destekleri artırması ile yatırımların çok hızlı bir ivme ile artacağını öngörebiliriz. Yakın gelecekte sınırlı fosil yakıt kaynakları kaçınılmaz olarak tükenecek ve insanlığın başlıca enerji kaynağı güneş olacaktır. Enerjideki tekelleşme son bulacak ve herkesin kendi ihtiyacını güneşten sağlayacağı günler gelecektir. Bu sayede çevre kirliliği, doğanın katledilmesi ve enerji üretiminde yüksek sermaye gereksinimi son bulacaktır. 

Güneşiniz bol olsun...

   

 Şahin İpek (Elektrik Müh. / İpekler Elk. Gen. Müd.)